16+ Catechisatie

Met een kleine, zeer gemotiveerde groep, hebben wij ons dit seizoen verdiept in het boekje van Dr. M. van Campen uit de catechesemethode ‘Reflector’: ‘Discipel voor het leven.’
Diverse onderwerpen kwamen aan bod, zoals:
1.Discipel of meeloper?  Over echt en surrogaat in het volgen van Jezus.
2.Stilstand is achteruitgang. Over geestelijke groei.
3.Waarom? Over het raadsel van het lijden.
4.De dood is het einde niet. Over leven aan de overzijde.
5.Zonder Israël niet volgroeid. Over de plaats van Israël in het heilsplan van God.
 
Door het bestuderen van het boekje is de kennis van de catechisanten, over belangrijke geloofsonderwerpen, toegenomen. De persoonlijke gesprekken hebben ook geloofsgroei laten zien. Dat is een reden tot dankbaarheid. Zo is de catechese vormend voor de toekomst.