18+ catechisatie

Deze groep loopt al een paar jaar mee. Het is een ‘voorportaal’ voor de belijdeniscatechisatie. We hebben dit seizoen onderwerpen behandeld uit het boek ‘Als ik op zondag wakker word’ geschreven door Dr. A.F. Troost. Naar aanleiding van de onderwerpen hebben we ons vooral
beziggehouden met Bijbelstudie. Het eerste onderwerp ging over de schepping en de zondeval. Daarvoor lazen we Genesis 1 – 3.
De catechisanten merkten op: Op dit gedeelte kun je de hele Bijbel baseren. We trokken dan ook voortdurend lijnen naar het Nieuwe Testament, waardoor de Heere Jezus in het centrum kwam te staan. 
 
We spraken ook het onderwerp ‘Gods almacht’. Daarbij maakten we studie van Job 1 en 2 en Romeinen 8: 18-30. De meest diepe geloofsvragen kwamen daarbij aan bod.
 
De onderwerpen ‘Jezus – een nieuwe schepping’, ‘De gave van de Geest’ en ‘Het gebed’ volgden.
 
De deelnemers ontwikkelden zo’n sterke band met elkaar, zodat dit blijvende vriendschap is geworden. 
 
De 18+ catechisatie is op maandagavond