Vrouwenvereniging Anna

Wij zijn een vereniging voor vrouwen van jong tot ‘oud’. Acht keer per seizoen, één keer per maand komen we samen met vrouwen uit onze wijk, om met elkaar een Bijbelstudie te bespreken. Vrouwen van allerlei leeftijden, dat is juist het mooie van deze vereniging, we kunnen veel van elkaar leren. Voor moeders met kleine kinderen kunnen we oppas regelen. Neem hiervoor contact op met onderstaand
emailadres.
 
Ieder seizoen behandelen we met elkaar een vijftal Bijbelstudies die staan in het blad ‘De Hervormde Vrouw’. Dit blad krijgt u vanzelf als u lid wordt. Deze studies worden elk seizoen weer door een andere predikant geschreven. Onze wijkpredikant ds. Molenaar hoopt ieder seizoen een Bijbelstudie met ons samen te behandelen.
 
Ieder seizoen vieren we om en om Pasen of Kerst met elkaar. Voor seizoen 2017/2018 hopen we Pasen met elkaar te vieren. Ook is er ieder seizoen een bijeenkomst waar we een spreker/spreekster uitnodigen. Dit zijn boeiende bijeenkomsten.
 
In mei sluiten we het seizoen af met een uitstapje, creativiteit en/of etentje. Dat is elk jaar weer een verrassing. Ontmoeting en gezelligheid vinden we ook belangrijk.
 
Wees welkom en kom gerust eens met ons mee doen of luisteren. Het is van 9:30 tot 11:15 uur op dinsdagmorgen in Rehoboth.
 
Voor meer informatie kunt u, kun jij contact opnemen met Henriëtte Hogeveen: tel 412264, of email: johan.henriette@filternet.nl
 

Di 3 okt

Bijbelstudie 2 (juni nr. De Hervormde Vrouw)

Di 14 nov

Spreekster: mevrouw M. Meiring van het Luchthavenpastoraat

Di 12 dec

Bijbelstudie 3 en 4 (gecombineerd) (juli/augustus nr. en september nr. De Hervormde Vrouw)

Di 16 januari

Jaarvergadering. Meditatie bijbelstudie 6 (november nr. De Hervormde Vrouw)

Di 20 februari

Bijbelstudie 9 verzorgd door Ds. P. Molenaar (februari nr. De Hervormde Vrouw)

Di 20 maart

Paasviering (We gebruiken de Paasliturgie van De Hervormde Vrouw)

Di 17 april

Bijbelstudie 10 (maart nr. De Hervormde Vrouw)

Di 22 mei

Afsluiting. Hier hoort u nog meer over.