Belijdenis doen

Al meerdere jaren staat er een uitnodiging in het kerkblad om gemeenteleden op te roepen, zich voor te bereiden op het doen van Openbare Geloofsbelijdenis.

Misschien heb je wel eens gedacht: “Ik zou dat eigenlijk moeten doen.” Maar om de één of andere reden is er nooit iets van gekomen. Jij weet zelf het beste welke dat is. Toch kun je niet door blijven gaan met uitstellen. Het gevaar is dan aanwezig, dat je er niet meer toe komt. Dat kan niet de bedoeling zijn, want God roept ook jou om Zijn Naam te belijden. Hij wil dat jij ‘ja’ tegen Hem zegt. Toen jij gedoopt bent, zei Hij “ja” tegen joú. Nu wacht Hij op jouw antwoord. Dat kan geen uitstel lijden.

De HEERE roept je om jouw doop in geloof te aanvaarden, om de keuze van jouw ouders over te nemen en daar zelf verantwoordelijkheid voor te dragen.

In een kerkdienst waar iedereen kan komen, mag jij aan God je ja-woord geven; Jouw verlangen uitspreken Hem te volgen. Vandaar dat we spreken over openbare belijdenis van het geloof. Het is een fundamenteel aspect van het belijden dat het in aanwezigheid van vele getuigen gebeurt.

De Heere God wil gebruik maken van de belijdeniscatechisatie om je te overtuigen om in het openbaar jouw geloof te belijden. Jij hoeft dus niet eerst zeker te weten of je wel belijdenis zult doen aan het einde van het catecheseseizoen. Die beslissing neem je later.

Bedenk: de belijdeniscatechisatie is een belangrijk leermiddel en het doen van belijdenis een belangrijk leermoment dat de Heilige Geest wil gebruiken om ons te leren geloven en belijden.

De belijdeniscatechisatie in onze wijk wordt gegeven door ds. Molenaar. Heb je belangstelling neem dan contact met hem op: dspmolenaar@hetnet.nl of tel. 435859

Je bent welkom op maandag 22 september om 20.45 uur in Rehoboth.

 
Belijdenisgroep 2016