FM-catechisatie

De tieners van 12 t/m 16 van onze wijk volgen mentor-catechese volgens de Follow-Me methode. Mentor-catechese houdt in dat de groep catechisanten na de gezamenlijke inleiding uit elkaar gaat in groepjes en onder leiding van een mentor verder praat over het onderwerp. De centrale inleiding bestaat uit een filmpje over het onderwerp en een inleiding door de dominee. In de groepjes worden vragen en stellingen over het onderwerp besproken. De groepjes zijn klein, ongeveer 6-8 personen. De catechisanten en mentoren zitten vaak een aantal jaar in hetzelfde groepje. Hierdoor ontstaat er vertrouwen en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Ook de onderlinge band wordt hierdoor bevorderd.

De Follow Me methode is ontwikkeld door de HGJB. Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wie ben jij?, God de Vader en Zijn schepping, God dienen, Jezus lijden en sterven, Het laatste oordeel, De kerk. In de groepjes wordt een Bijbelgedeelte gelezen en een aantal vragen en stellingen besproken. De centrale vraag die steeds doorklink is: Wil jij Jezus volgen ? Wij hopen en verwachten dat alle catechisanten deze vraag met JA mogen beantwoorden!