Huisbijbelkringen

Huisbijbelkringen algemeen

Hieronder treft u specifieke informatie aan over de verschillende huisbijbelkringen in onze wijk. Voor nadere informatie over de huisbijbelkringen kunt u terecht bij de kringcoördinator van onze wijk de heer M. Top

M. (Rien) Top
Kallenbroekerweg 19
(0342) 41 43 96
rctop59@gmail.com

 

 

Huisbijbelkring maandagavond

De kring komt om de drie weken bij elkaar op maandagavond. De leeftijd van de deelnemers varieert tussen eind twintig en begin 40 jaar. We vinden het fijn om met elkaar na te denken over Gods Woord en proberen dat zo veel mogelijk naar het dagelijks leven door te trekken. We zijn een groep die betrokken is op elkaar, met elkaar mee leeft en mee bidt. We beginnen rond 20.00 uur met de bijbelstudie en rond 21.30 uur ronden we de bijbelstudie af. Daarna is er nog ruimte voor wat gezelligheid en onderlinge contacten. Sociaal betrokken zijn vinden we belangrijk. We zijn daarin een hechte groep en gaan bijvoorbeeld 2x per jaar met elkaar eten.
 
We vinden het belangrijk dat je in een veilige omgeving met elkaar kunt praten. Daarom hebben we ook altijd een stukje informeel erbij. Dat schept een band met elkaar. Voor meer informatie mail naar jacquelineburgerhart@solcon.nl of bel 415509.
 
 

Huisbijbelkring donderdagavond

De groep bestaat momenteel uit zeven deelnemers en komt iedere drie weken samen op steeds wisselde adressen. De leiding over de avond vindt ook bij toerbeurt plaats. De leeftijd van de deelnemers varieert van vijfendertig tot zeventig jaar. 
Dit seizoen wordt het boekje "Geloof Liefde en Hoop" van Jan Maasland behandeld. 
Wil je meer informatie, mail dan naar rctop59@gmail.com of bel 0342-414396.
 
Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!
 

 

Huisbijbelkring zondagavond

De kring komt in de maanden september tot en met april één keer in de maand op zondagavond bij elkaar. De kring bestaat momenteel uit 9 deelnemers. De bijeenkomsten vinden afwisselend bij één van de deelnemers thuis plaats. Ook degene die de leiding van de avond heeft wisselt per bijeenkomst.
 
Ook  dit seizoen behandelt onze huisbijbelkring de Romeinen brief. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het boekje “Eerst de Jood en ook de Griek” van ds  B .Gijsbertsen, emeritus-predikant  uit Kampen. Er is veel te doen over de zogenaamde “Israël-theologie” Het is daarom heel interessant om te zien wat deze theologie betekent voor de uitleg van de Bijbel.
 
Een overdaad aan stof voor persoonlijke studie of voor een Bijbelkring dient zich hierin aan. Thema’s te over. Wie was Jezus voor Paulus? Wat zijn eigenlijk “werken der wet”? Wat is de rol van Israël onder de volkeren? Hoe verder na Auschwitz? Enz.
 
Wil je meer informatie, mail naar johandekruijff@gmail.com of bel 0342-417018.