Kerkenraad

De wijkkerkenraad is verantwoordelijk voor het kerkenwerk en geeft leiding aan het pastoraat, het diaconaat, de catechese en het evangelisatiewerk.

De kerkenraad bestaat uit de predikant, zeventien ouderlingen, twee ouderling-kerkrentmeesters en vijf diakenen. In onze wijk kennen we elf blokken. In ieder blok hebben we een blokteam, dat bestaat uit de blokouderling, een diaken, een evangelisatiemedewerker en een aantal contactpersonen. Zo proberen we naar elkaar om te zien en niemand te vergeten.