Nieuw ingekomen gemeenteleden

Hartelijk welkom aan hen die nieuw in onze wijkgemeente komen wonen, of hier al wonen en zich bij onze kerkelijke gemeente willen aansluiten.

Kort na binnenkomst in de gemeente ontvangen de volgende categorieën bezoek van één van de bezoekdames nieuw ingekomen:
•    vanuit andere gemeente in Barneveld en in onze wijkgemeente komen wonen;
•    vanuit een andere kerkelijke genootschap in onze wijkgemeente komen wonen;
•    gemeenteleden die binnen de wijk wonen en door hun huwelijk één gezin vormen;
•    jongeren die op zichzelf gaan wonen.

Om de nieuw ingekomen gemeenteleden zich snel thuis te laten voelen, kunnen zij een beroep doen op een coach/begeleider die de nieuw ingekomen wegwijs kan maken binnen de gemeente. Daarnaast krijgt de nieuw ingekomen de gelegenheid zich zelf via de website aan de gemeente voor te stellen.

De gemeenteleden die van een andere kerkelijke gemeente in onze kerkelijke gemeente komen wonen, worden gevraagd, indien zij reeds belijdenis van het geloof hebben afgelegd, te antwoorden op de derde belijdenisvraag. Dit gebeurt bij de betrokkenen aan huis in het bijzijn van de predikant en de blokouderling.
Als u een verhuisbericht naar ds. Molenaar stuurt, zal hij hiervan ook melding maken in de kerkbode.