Over wijk 2

Samenstelling en enkele karakteristieken

Wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente omvat globaal de woongebieden De Lors, Oldenbarneveld, de Thorbeckelaan en enkele straten ten noordwesten daarvan. Daarnaast omvat de wijk ook een vrij uitgestrekt buitengebied, met een overwegend agrarisch karakter, gelegen tussen de Nijkerkerweg en de Kallenbroekerweg. Al deze delen kennen een grote sociaal economische variatie. De wijkgemeente telt 1313 leden, verdeeld over 721 pastorale eenheden (stand per januari 2013), dit is met inbegrip van het verzorgingstehuis NEBO.

We zijn dankbaar dat er in onze wijkgemeente veel activiteiten worden ontplooid en dat er velen zijn die hieraan deelnemen en zich ook daarvoor van harte inzetten. Zie deze site niet als een opsomming van zakelijke gegevens, maar als een hartelijke uitnodiging voor het eerst of opnieuw aan één of meer activiteiten deel te nemen.

Het hart van het gemeenteleven klopt in de zondagse kerkdiensten waarin de gemeente samenkomt rondom het Woord van God, in samenzang en gebed. Maar daarnaast willen we ook doordeweeks gemeente zijn met jong en oud. Juist in deze tijd van individualisering is de onderlinge ontmoeting rondom Gods Woord van groot belang.

Van harte uitgenodigd.